My Calendar

MonthWeekDay
November 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 1, 2020 November 2, 2020 November 3, 2020

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting
November 4, 2020

6:30 am: Kiwanis Board Meeting - Board Members Only

6:30 am: Kiwanis Board Meeting - Board Members Only
November 5, 2020 November 6, 2020 November 7, 2020
November 8, 2020 November 9, 2020 November 10, 2020

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting
November 11, 2020 November 12, 2020 November 13, 2020 November 14, 2020
November 15, 2020 November 16, 2020 November 17, 2020

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting
November 18, 2020 November 19, 2020 November 20, 2020 November 21, 2020
November 22, 2020 November 23, 2020 November 24, 2020

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting
November 25, 2020 November 26, 2020 November 27, 2020 November 28, 2020
November 29, 2020 November 30, 2020 December 1, 2020

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting

6:30 am: Weekly Breakfast Meeting
December 2, 2020

6:30 am: Kiwanis Board Meeting - Board Members Only

6:30 am: Kiwanis Board Meeting - Board Members Only
December 3, 2020 December 4, 2020 December 5, 2020